onur
Doç. Dr. ONUR YILMAZ

Adnan Menderes University

Faculty of Agriculture Department of Animal Science Biometry & Genetic Unit

adu

DEVAM EDEN PROJELER

AB Çerçeve Programı Kapsamında Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri

Öğün, S., Yilmaz, O., Karaçetin, E., Ambarlı, D., (2017-2020).  Et Üretiminde Ekolojik Ayak İzinin Azaltılması için Bütünsel Üretim EcoLamb. ERA-NET Susan, EU Framework Project (116O965)

Üniversite Dışındaki Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri

Yılmaz, O., Cemal, İ., Karaca, O., Elmacı, C., Ata, N., (2014-2016). Koyunlarda Hızlı, İsabetli ve Düşük Maliyetli Babalık Testinde Kullanılabilecek DNA Microarray Çip Tasarımı için Uygun SNP Markörlerin Belirlenmesi TAGEM-14/AR-GE/13.
Cemal, İ., Karaca, O., Yilmaz, O., Ata, N., (2017-2019). Kıvırcık Kuzularda Et Verim ve Kalitesine Yönelik Genetik Parametre ve Damızlık Değer Tahminlerinin Farklı Yaşlarda Gerçekleştirilen Ultrason Ölçümlerine Göre Değişimi TAGEM-16/AR-GE/11.
Semen, Z., Karakaş, V., Selçuk, S.E., Erol, H., Altıntaş, A., Cemal, İ., Yılmaz, O., Konyalı, A., (2017-2019). Farklı Yörelerde Yetiştirilen Kıl Keçi Populasyonlarının Moleküler Genetik Karakterizasyonu. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Yaman, Y., Dayanıklı, C., Sevim, S., Koncagül, S., Şenlik B., Özüiçli, M., Ün, C., Yılmaz, O., (2016-2018). Farklı Yerli Koyun Irklarında Helminthlere ve Bazı Hastalıklara Karşı Genetik Direnç ile Monogenik Kalıtsal Hastalıklar, Pigmentasyon, Hipotermi ve Fekunditeyle İlgili Genler Bakımından Moleküler Karakterizasyon. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Önaldı, A.T., Sevim, S., Yaman, Y., Karaca, O., Cemal, I., Yılmaz, O., Ata, N., (2016-2017). Halk Elinde ve Bandırma Koyunculuk Araştırma İstasyonunda Korunan Kıvırcık, Gökçeada Sakız ile Karacabey Merinosu ve Ramlıç Koyun Irklarında Genetik Çeşitliliğin Mikrosatellitlerle Belirlenmesi.Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Yükseköğretim Kurumları Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri

Yilmaz, O., Bytyqi, H., Cemal, I., Karaca, O., Hamdi, A., Mehmeti, H., (2017-2019). Molecular Genetic characterisation of Turkish and Kosova Sheep Breeds. Project Based International Exchange Program (MEV-2017-77)
Keskin, M., Gül, S., Cemal, İ., Yılmaz, O., Gündüz, Z., Karaca, O., Ata, N., Önel, S.E., (2016-2017). Kilis Keçisi Sürülerinde Elde Aşım Uygulama Sonuçlarının Babalık Testi ile Doğrulanması. Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Gül, S., Keskin, M., Cemal, İ., Yılmaz, O., Gündüz, Z., Ata, N., Önel, S.E., (2016-2017). Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilen bazı yerli keçi ırklarının moleküler genetik karakterizasyonu. Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.
Öner, Y., Üstüner, H., Yılmaz, O., Ata, N., Koncagül, S., (2016-2017). Yerli Sığır Irklarında Genetik Çeşitliliğin Mikrosatelite Markırlar Kullanılarak Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (KUAP-2015/80).

İkili İşbirliği Projeleri

Cemal, İ., Gaouar, S.B.S., Yılmaz, O., Ata,N., Karaca, O., Ourida, R., Baya, M., Benyarou, M., (2017-2018).  Analysis of genetic relationships between some cattle breeds by microsatellite markers in Algeria. Collaboration between Adnan Menderes University Agricultural Biotechnology and Food Safety Application and Research Center (ADÜ-TARBİYOMER) Aydın-TURKEY & Faculté des sciences de la nature et de la vie, des sciences de la terre et de l’univers (SNV/STU), Université de Tlemcen, ALGERIA.

Facebookta Paylaş Tweetle