onur
Doç. Dr. ONUR YILMAZ

Adnan Menderes University

Faculty of Agriculture Department of Animal Science Biometry & Genetic Unit

adu

TAMAMLANAN ARAŞTIRMA PROJELERİ

Üniversite Dışındaki Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri

Yılmaz, O., Cemal, İ., Karaca, O., Elmacı, C., Ata, N., (2014-2016). Koyunlarda Hızlı, İsabetli ve Düşük Maliyetli Babalık Testinde Kullanılabilecek DNA Microarray Çip Tasarımı için Uygun SNP Markörlerin Belirlenmesi TAGEM-14/AR-GE/13.

Karaca. O., Cemal, İ., Yılmaz, O., Ata, N., (2011-2016). Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı projesi “Alt Proje: Aydın İli Karya Koyunu Geliştirme Projesi- II.Dönem”, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) (2006KAR09-01). 

Karaca. O., Cemal, İ., Yılmaz, O., Ata, N., (2011-2016). Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı projesi “Alt Proje: Denizli İli Karya Koyunu Geliştirme Projesi I- II.Dönem”, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) (2006KAR20-01).

Karaca. O., Cemal, İ., Yılmaz, O., Ata, N., (2011-2016). Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı projesi “Alt Proje: Denizli İli Karya Koyunu Geliştirme Projesi II- II.Dönem”, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) (2006KAR20-02).

Karaca, O., Cemal, İ., Taşkın, T., Özdoğan, M., Akçapınar, H., Daşkıran, İ., Yılmaz, O., Akgündüz, V., Çiftçi, B., Zengin, A., (2010-2014).  Eşme Yöresi Kıvırcık Melezi Koyun Populasyonu Damızlık Üretim Sürecinin Yetiştirici Koşullarında Yapılandırılması. TÜBİTAK-KAMAG 1007-109G014.

Yılmaz, O., Cemal, I., Karaca, O., (2011-2016). Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı projesi “Alt Proje: Aydın İli Kıvırcık Koyun Projesi- I. Dönem”,Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) (2011KIV09-01).

Cemal, İ., Karaca. O., Yılmaz, O., Ata, N., (2011-2016).  Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projeleri “Alt Proje: Aydın İli Kıl Keçisi Islahı – I.Dönem”, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) (2011KIL09-01).

Cemal, İ., Karaca. O., Yılmaz, O., Ata, N., (2011-2016).  Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı projesi “Alt Proje: Denizli İli Kıl Keçisi Islahı- I.Dönem”, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) (2010KIL20-01).

Karaca. O., Cemal, İ., Yılmaz, O., Ata, N., (2011-2016). Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projeleri “Alt Proje: Eşme Kıvırcığı Geliştirme Projesi- I.Dönem”, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) (2011ESM64-01). 

Karaca. O., Cemal, İ., Yılmaz, O., Ata, N., (2011-2016). Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projeleri “Alt Proje: Uşak Pırlak Koyunu Islahı Projesi- I.Dönem”, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) (2012PLK64-01).

Karaca. O., Cemal, İ., Altın, T., Yılmaz, M., Yılmaz, O., Yaralı, E., Özdemir, S., (2006-2011).  Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı projesi “Alt Proje: Aydın İli Karya Koyunu Geliştirme Projesi- I.Dönem”, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM).

Karaca. O., Cemal, İ., Altın, T., Yılmaz, M., Yılmaz, O., Yaralı, E., Özdemir, S.,  (2006-2011). Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı projesi “Alt Proje: Denizli İli Karya Koyunu Geliştirme Projesi- I.Dönem”, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM).

Yükseköğretim Kurumları Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri

Keskin, M., Gül, S., Cemal, İ., Yılmaz, O., Gündüz, Z., Karaca, O., Ata, N., Önel, S.E., (2016-2017). Kilis Keçisi Sürülerinde Elde Aşım Uygulama Sonuçlarının Babalık Testi ile Doğrulanması. Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Gül, S., Keskin, M., Cemal, İ., Yılmaz, O., Gündüz, Z., Ata, N., Önel, S.E., (2016-2017). Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilen bazı yerli keçi ırklarının moleküler genetik karakterizasyonu. Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.

Öner, Y., Üstüner, H., Yılmaz, O., Ata, N., Koncagül, S., (2016-2017). Yerli Sığır Irklarında Genetik Çeşitliliğin Mikrosatelite Markırlar Kullanılarak Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (KUAP-2015/80).

Cemal, İ., Yılmaz, O., Karaca, O., Ata, N., Sevim, S., (2013-2015) Kıl Keçilerinde Genetik Çeşitliliğin Mikrosatellit Gen Belirteçleri ile Tanımlanması. ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (ZRF13009)

Karaca, O., Yılmaz, O., Cemal, İ., Ata, N., İbileme, İ., (2013-2015). Elde Aşım Yapılan Kıl Keçisi İşletmelerinde Pedigri Bilgilerinin Babalık Testi ile Doğrulanması. ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu (ZRF-13002).

Yılmaz, O., Karaca, O., Cemal, İ., Ata, N., (2011-2013). Karya Koyunlarda Prolaktin Gen Polimorfizmi ile Döl Verim Özellikleri Arası İlişkiler. ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu (ZRF-11008)

Yılmaz, O., Karaca, O., (2007-2009). Karya Tipi Koyunlarda Mikrosatelit DNA Polimorfizmine Dayalı Ebeveyn Tayini. Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu (ZRF-07016).

Cemal, İ., Karaca, O., Yılmaz, O., Binbaş, P., (2007-2009). Yerli Gen Kaynağı Çine Çaparı Koyunlarda Genetik Çeşitliliğin Mikrosatelit Gen Belirteçleri ile Tanımlanması. Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu (ZRF-07030).

Karaca. O., Cemal, İ., Altın, T., Yılmaz, O., Özdemir, S., Yaralı,  E., (2008-2009). Yerli Gen Kaynağı Çine Çaparı Koyunların Korunmasında Laparoskopik Tohumlamadan Yararlanma Olanakları. Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu (ZRF-08001).

Karaca, O., Cemal, İ., Altın, T., Yılmaz, O., Yaralı, E., Özdemir, S., Yılmaz, M., 2007. Karya Koyunu Damızlık (Elit) Sürüsünü Geliştirme Projesi. Aydın İl Özel İdaresi.

Altın T., Karaca O., Cemal İ., Yılmaz M., Yılmaz O., Özdemir S., (2004-2005). Çine Çaparı Koyunlarda Ana ve Kuzu davranışları, Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu, (ZRF-05009).

Karaca O., Cemal İ., Yılmaz, O., 2005. 15 Aileye 10’ar Baş Karya Tipi Koyun Edindirme Projesi. Sosyal Riski Azaltma Projesi. Koçarlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Aydın.

Yılmaz, O., Karaca, O., 2004. Sakız ve Karya Tipi Koçların Sperma Kalitesinde Meydana Gelen Mevsimsel Değişimler Üzerine Bir Araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu (Yüksek Lisans Tezi Projesi).

İkili İşbirliği Projeleri

Yılmaz, O., Gaouar, S.B.S., Cemal, İ., Ameur, A., Ata,N., Karaca, O., Djouat, A., Azzi, N., (2016-2017). Molecular Genetic Characterization of Algerian Sheep Breeds. Collaboration between Adnan Menderes University Agricultural Biotechnology and Food Safety Application and Research Center (ADÜ-TARBİYOMER) Aydın-TURKEY & Faculté des sciences de la nature et de la vie, des sciences de la terre et de l’univers (SNV/STU), Université de Tlemcen, ALGERIA.

Cemal, İ., Gaouar, S.B.S., Yılmaz, O., Tefiel, H., Ata,N., Karaca, O., Chahbar, M., Benyarou, M., Fantazi, K., Boudouma, D., (2016-2017). Genetic Characterization of Algerian Local Goat Breeds. Collaboration between Adnan Menderes University Agricultural Biotechnology and Food Safety Application and Research Center (ADÜ-TARBİYOMER) Aydın-TURKEY & Faculté des sciences de la nature et de la vie, des sciences de la terre et de l’univers (SNV/STU), Université de Tlemcen, ALGERIA.

Cemal, İ., Gaouar, S.B.S., Yılmaz, O., Ata,N., Karaca, O., Ourida, R., Baya, M., Benyarou, M., (2017-2018).  Analysis of genetic relationships between some cattle breeds by microsatellite markers in Algeria. Collaboration between Adnan Menderes University Agricultural Biotechnology and Food Safety Application and Research Center (ADÜ-TARBİYOMER) Aydın-TURKEY & Faculté des sciences de la nature et de la vie, des sciences de la terre et de l’univers (SNV/STU), Université de Tlemcen, ALGERIA.

Facebookta Paylaş Tweetle